Hung-Wei Wu

Hung-Wei Wu

Status

  • 2016, Outstanding Young Engineer Award, Past Awardees**
  • Member, MTT-10 BIOLOGICAL EFFECTS AND MEDICAL APPLICATIONS, Technical Committees**
Contact
hwwu@mail.ksu.edu.tw
qqq25q@gmail.com
+886-936-820-260
Kun Shan University Taiwan

Biography